Äpukese soov26. apr 2016

Digididaktika teavitusüritus Haljala Gümnaasiumis

Projekti “Creative Classroom” eesmärgiks on aidata Eesti üldhariduskoole digipöördel ja selleks arendatakse õpetajate oskusi kasutada kaasaegseid õppemeetodeid. Projektis korraldatakse õpetajatele digididaktika koolituse raames neli töötuba ja iseseisvaid praktilisi töid, mille tulemused ning kogemused koondatakse, et jagada neid kõigile koolidele.

Koolitajatena olid projekti kaasatud hariduseksperdid Tallinna Ülikoolist, Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkoolist (Soome), Ljubljana Ülikoolist (Sloveenia), Rijeka Ülikoolist (Horvaatia) ja BCS Koolitusest.

Projekti jooksul töötatati välja kaasaegsetest aktiivõppe meetoditest lähtuvate õpisenaariumite kogumik, mis tehti kõigile huvilistele vabalt kättesaadavaks nii eesti- kui ingliskeelsena. Projekti käigus valmiv avaldati veebilehtedel Projekti materjalid ja Õpetajate ajaveebid.

Projekti digididaktika koolituse läbinud õpetajad jagasid selle kursuse jooksul omandatud digitoega aktiivõppe läbiviimise oskusi ja tutvustasid projekti jooksul valminud innovaatilisi õpistsenaariume teistele õpetajatele.


26. aprillil 2016.a. toimus Haljala Gümnaasiumis Cretive Classroom projekti Digididaktika teavitusüritus. Kohal olid Haljala Gümnaasiumi õpetajad ja koolijuht. Teavitusürituse viis läbi Ene Martma.

Ürituse päevakava:
1. CreativeClassroom koolitusest,
2. Trialoogiline õpe ja Pööratud klass,
3. Mängupõhine õpe,
4. Uurimuslik õpe,
5. Projektipõhine õpe,
6. Ülesandepõhine õpe,
7. Õpianalüütika ja hindamisviisid,
8. Kuus mõttemütsi,
9. Kasulikud lingid

Teavitusürituse estilused: Mõned klõpsud

Toimunud ürituse kirjeldus: sisu, kogemuse kirjeldus:
Toimunud üritusel tutvustasin digididaktika meetodeid CC kursuse materjalide põhjal. Esitlus võeti vastu soojalt ja kuulati huviga. Tõime palju näiteid Leplanneris loodud tunnistsenaariumite kohta, jagasime kasulikke linke ning mängisime Vulkaani seikluse mängu. Äratasime huvi ja tekitasime elevust, kuid adusime, et oleme paljude toredate asjadega juba tegelenud aga mälu värskendamine on alati hea.

12. märts 2016

Õpistsenaariumid LePlanneris

Iseseisva tööna sai loodud stsenaariumi malli alusel neli erinevat õpistsenaariumi LePlanneris (http://beta.leplanner.net):

NB! Haljala Gümnaasium on liitunud Google Apps For Education´iga (https://www.google.com/edu/products/productivity-tools), tänu millele on igal kooliõpilasel kooli poolt loodud e-postkast. E-posti kasutavad erinevates veebikeskkondades kontode loomiseks ja ka Google veebivahendite kasutamiseks. Liitumine on toimunud aastal 2012.

11. märts 2016

Vanad traditsioonid kaasaegses maailmas

4. klassi õpilased said meeskonnatööna teemad nelja erineva rändrahva eluolu kirjeldamise kohta.

Teksti kirjutamine toimus inglise keele õpikust. Kirjutati GoogleDokumenti ja illustreeriti internetist leitud piltidega.

Tegevus õpetas neile meeskonna töö tegemist ja ühisdokumendi samaaegselt kasutamist.

Weavers of South America.
https://docs.google.com/document/d/1b86PnCMFTdIKx2BrEQ0DGg6fkl2Zj5V5sx2EA-7JRV8/edit?usp=sharing
ja 
https://docs.google.com/document/d/1KDhqoW8Y2Ne9Xow8Kf1Fm7mYi-nOa6DePbDnFSVmzZQ/edit?usp=sharing

Travellers in the desert
https://docs.google.com/document/d/1_J4sOJikROnOhzB68OKOX283dqWSmd7xjsedaEHVSbU/edit?usp=sharing
ja
https://docs.google.com/document/d/1oPGLukmFASow12qZweYlxRvpjmwthyca4l_eGgDHrRI/edit?usp=sharing

Herdsmen of northern Europe
https://docs.google.com/document/d/12Hou5RPQ02TSh0qDuIaODcoWXz3_3BJH_OQLX3ruR9c/edit?usp=sharing

Farmers of Tibet
https://docs.google.com/document/d/11QdC4C4_sxInwZE69nQx46fJnImwqZbQuxtOtTAN9Ms/edit?usp=sharing 
ja 
https://docs.google.com/document/d/16ZMzHcN6lbrGAmd5FDrhltQPs7FoDU6ZsKqw89nNQQ4/edit?usp=sharing

Õpilastega sai katsetatud Slack keskkonda, mis osutus kinniseks https://4aenglisholdcustoms.slack.com. Avalikustamise võimalust ei leia.
Õpilastel ei tekkinud raskusi Slack keskkonnas töö jagamisega õpetajale. Tuletas foorumilaadset keskkonda.

9. märts 2016

Õpilaste arutlus IKT-ga seotud probleemidest

7a klassi õpilased püüdsid leida lahendusi kahele probleemile:
1) Tehnoloogia mõjutab inimestevahelisi suhteid
2) Tehnoloogia mõjutab inimeste tervist

Ülesanne tuli lahendada kahes meeskonnas, tuginedes kuue mõttemütsi meetodile.
ja
 
Töö teostati veebikeskkonnas Conceptboard (https://conceptboard.com).
Selle keskkonna puuduseks on prooviversioon. Samas iga kirjutaja näeb automaatselt, kes mida on kirjutanud (märkme kirjutamine, kommenteerimine), värvi muutnud ja pildi lisanud.

Ülesande käigus selgusid tiimide arvamusliidrid, kelle juhtimisel meeskond tegelikult töötas. Õpetaja oli ainult vaatleja rollis. Töö oli põnev ja tore.
 
Töid saab keskkonnast eksportida pildi- ja PDF failina.
 


NB! Kindlasti otsime edaspidi erinevaid tasuta veebipõhise meeskonnatöö keskkondi.

Õpilased tööhoos:
4. märts 2016

Keskkonna probleemide kaardistamine ja nendele lahenduste otsimine

7. klassi õpilased said ülesandeks inglise keele õpiku põhjal teema valdkonniti kaardistada keskkonna probleemid ja leida lahendusi.

Tuli kasutada erinevaid veebipõhiseid keskkondi ja oma töö illustreerida.
Töö eesmärk oli kasutada ühistöövahendeid ja meeskonnatöö harjutamist.

7a klass tegi ajurünnakut meeskonnatööna MindMeister keskkonnas:
https://www.mindmeister.com/662721000
https://www.mindmeister.com/662726075
https://www.mindmeister.com/662720734
https://www.mindmeister.com/662721072
https://www.mindmeister.com/662720354

Õpilased tööhoos:

7b klassile sai loodud Pearltrees keskkonnas Team The Environment kaust, kuhu iga meeskond lõi oma teemakohase kausta ja kogus sinna infot keskkonna probleemide ja lahenduste kohta. Infot sai sisestatud nii tekstina kui ka piltidena.

Vaata lähemalt http://www.pearltrees.com/t/the-environment/id15578712

Õpilased tööhoos:


29. veebr 2016

Minu ökoloogiline jalajälg

7. klassi õpilastel oli ülesandeks analüüsida oma ökoloogilist jalajälge vabas teksti vormis. Vajadusel kasutasid teksti loomiseks interneti allikaid ja pilte.

Tööd on avaldatud veebitahvlile Padlet:
7a http://padlet.com/ene_martma/br8hy1cvtcza
ja
7b http://padlet.com/ene_martma/snx1ul0kxj8j 

24. veebr 2016

7b klassi video Meie kiisul kriimud silmad

Vabariigi aastapäevaks valmis video Meie kiisul kriimud silmad, kus kiisu külastas meie kooli kõikide klasside ainetundi. Uudista ja pani tähele...et Haljala Gümnaasiumi õpivad töökad ja tublid lapsed...õpetajad ka ;)


Fotojäädvustus: