Äpukese soov13. nov 2015

Projektipõhise stsenaariumi loomine ja katsetamine

Euroaluste projekt "Vanast Uus" http://hgprojektvanastuus.blogspot.com.ee
Euroaluste projekti kavandamine Leplanneris: http://beta.leplanner.net/#/scenario/56e3ebf9b6d86c5a04446dd6

5. klassi klassiblogi http://asendamatud.blogspot.com.ee/

Mida õppisin:
Projektipõhise stsenaariumi loomisel ja läbiviimisel õppisime aja ja töö planeerimist, kogu koolipere kaasamist, ülesannete delegeerimist rühmadele, materjalide muretsemist, kohalike ettevõtetega suhtlemist, õpilaste meeskonnatöö propageerimist, motiveerimist, üksteise toetamist ja loovust.

Õpilased peavad klassiblogi, kus kajastatakse projekti tööd ja muid jooksvaid koolieluga seotud sündmusi.

Veel näiteid projektitöödest:
7. klassi inglise keel
(https://drive.google.com/file/d/0B-7z39aw_XE6ZlhURDV1ZVFGU0E/view?usp=sharing)
Kahoot (https://getkahoot.com/) keskkonnas tegid õpilased projekti kohta küsimustiku.
Näide sai jagatud testija kontoga.
Vaatamiseks ja mängimiseks kasuta kontot
kasutaja: testija.1111@gmail.com
parool: HGtestija
Link testidele: https://create.kahoot.it/?_ga=1.54864043.1006658118.1432896049#user/9d4c515b-13e6-4a87-8b8d-8b401f8210b4/kahoots/shared

(https://docs.google.com/presentation/d/1NhRsIUDKNBp1EJRddfxGC7cfthFhz78cHyYcHaj5McU/edit?usp=sharing)
(https://docs.google.com/presentation/d/1r--rmzcVAx-WiGIVbm5pC8VXyPE33QDHwebBr3uXApE/edit?usp=sharing)
(https://docs.google.com/presentation/d/1AJFyyn_TJ1vbayDu4iPSn-YGqhNVYZe-74HtwFyWU5c/edit?usp=sharing)
(https://docs.google.com/presentation/d/1DUutGNtNHfAoIH9peWGaxkaAqh0HHBl8-Pk25oDaTig/edit?usp=sharing)
  • esitlus CSI 
(https://docs.google.com/presentation/d/1njdXf6AaJdBLJjH3-ZR879bwi_-GiQsrf0_3FFMefwA/edit?usp=sharing)

 • 1. - 6. klasside jõulupidu
Algas uus õppeaasta 2015/2016!!!

30. mai 2015

29. mai 2015

REFLEKSIOON ehk Ene õpilugu

Mis juhtus?
Pööratud klassi tunnistsenaariumi valmimise järel selgus, et teema ei mahu 45 minuti sisse. Seega planeerisime töö 3 x  45 minutisse. Õpilased said ülesanded ja planeerisid rühmades oma töö. Valisid teemad ja teostamiseks nutivahendid. Õpilastel tuli valida ka vastavad programmid. Nii õpilased kui õpetaja ja ka lapsevnemad (õed,vennad) õppisid töö käigus väga palju. Ma pole mitte kunagi varem loonud endale nii palju uusi kontosid!

Tunded
Stsenaariumi katsetamisel oli ka ebaõnnestumisi, näiteks tuul, päike, pimedus tausta rikkujana. Subtiitrite kirjutamisel ei jõutud õigekirja jälgida - vigu on palju. Siiski oli töö kõigi jaoks väga uus ja huvipakkuv, eriti minule, kes ma ei ole olnud sõber DigiMaailmaga.

Hinnang
"+"
 • omalooming
 • erinevad uued õpikeskkonnad ja lahendused
 • digivahendite kasutamine
 • klassist välja!
 • mitme osapoole kaasamine
 • töö planeerimine, teostamine, tagasiside ja anlüüs
 • ainetevaheline lõiming
"-"
 • ajanappus
 • kõigil õpilastel ei ole häid nutivahendeid
 • puuduvad eelnevad oskused ja kogemused
Analüüs
DigiDidaktika projekti Creative Classroom saadud teooria praktikasse rakendamine kulges sujuvalt ja mõõdukas tempos, siiski jäid veel mõned toimingud teostamata - jätkame kindlasti sügisel.

Kokkuvõte ja Plaan
Kooli haridustehnoloogi kaasamine töökava koostamisel ja tundide läbiviimisel.
Step-by-step ehk üks-samm-korraga.
Trialoogilise õppimise meetodi laiapõhjaline kasutamine õppetöös.

Koostöös erinevate aineõpetajatega on valminud õpilaskonkursil "Tuleviku Õpperuum 2050" (http://www.progetiiger.ee/) raames animatsioon "Päikesesüsteem". Animatsioon on õppevideo 4. klassi loodusõpetuse teema kohta. Valminud õppematerjal on täiendatud inglise keelsete subtiitritega, mida saab lõimida ka  II kooliastme inglise keele ja arvutiõpetuse tundidega. Antud töö on näidiseks järgnevatele õpilaste loovtöödele.Animatsiooni käekägust võimalik lähemalt uurida ajaveebist: http://paikesesysteem.blogspot.com/

OUR SCHOOL

Projekt: Meie kool 4. klass
Õpilased said ülesande tutvustada oma kooli osade kaupa, mille tulemusena valmisid subtiitritega videod. Videotöötlus toimus kooli arvutiklassis programmiga MovieMaker. Õpilased kasutasid filmimisel oma nutivahendeid.

Videod said üles laetud GoogleDrive ja kokku seotud Thinglink (https://www.thinglink.com) keskkonnas.Töö link: https://www.thinglink.com/scene/660777814538059776

Üks õpilane sai kirjaliku ülesande, mis sai jagatud GoogleDokumendina. Our Schoool tekstis mainitud Haljala tulevane koolimaja on näha allolevatel piltidel.
 Kahoot (https://getkahoot.com/) keskkonnas tegid õpilased oma kooli kohta küsimustiku.
Mõned näited sai jagatud testija kontoga.
Vaatamiseks ja mängimiseks kasuta kontot
kasutaja: testija.1111@gmail.com
parool: HGtestija
Link testidele: https://create.kahoot.it/?_ga=1.54864043.1006658118.1432896049#user/9d4c515b-13e6-4a87-8b8d-8b401f8210b4/kahoots/shared
Õpilased kasutasid testi loomiseks Ingrid Maadvere loodud videojuhendit.
 
Meie jäädvustus hetkest:
Kollaaž loodud iPadi rakendusega Pic Stitch (https://itunes.apple.com/us/app/pic-stitch/id454768104?mt=8)

Õpilaste ajurünnak inglise keele Ideede Laadale

Õpilased said ülesande, kuidas kasutada erinevaid õppimiskeskkondi ja IKT vahendeid inglise keele tunnis?

Selleks avasin Tricideri keskkonnas lehe ja 7. klassi õpilased otsisid erinevaid väljundeid

Selles töökeskkonnas osalesid ka 4. klassi õpilased oma ideedega

4. klassi õpilastele olid infoallikaks Koolielu portaali töövahendid (http://koolielu.ee/tools/index)

21. mai 2015

My Homevillage Haljala

Sihtrühm: 6 klass


Link tööle: http://prezi.com/dx8dsfwbxyxx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

6. klassi õpilaste töö kirjeldus ja refleksioon:
Padlet versioon õpilaste mõtetest videode tegemisel http://padlet.com/ene_martma/7uxavtp203ft

Lisaks tegid 6. klassi õpilased Kahoot (https://getkahoot.com/) keskkonnas mängulisi teste.
Mõned näited sai jagatud testija kontoga.
Vaatamiseks ja mängimiseks kasuta kontot
kasutaja: testija.1111@gmail.com
parool: HGtestija
Link testidele: https://create.kahoot.it/#user/9d4c515b-13e6-4a87-8b8d-8b401f8210b4/kahoots/shared

Õpilased kasutasid testi loomiseks Ingrid Maadvere loodud videojuhendit:Mida õppisin:
Prezi keskkonna kasutamine, põhja loomine, videode lisamine, Kahoot keskkonnas küsimuste loomine ja läbi mängimine ning töö jagamine.

19. mai 2015

Spring at my home


See on minu esimene tunnistsenaarium 4. klassile.
https://docs.google.com/drawings/d/10zW2qLIvzWWtrYGQPG5dDqKkPw-5zfpYPbkLKLkdCm0/edit?usp=sharing
Tunnistsenaariumi põhjal valmisid 4. klassi õpilaste koduvideod, mis said koondatud thinglink (https://www.thinglink.com) lehel.Mida uut õppisin:

 • GoogleDrive-is dokumendi loomine, jagamine ja avalikustamine
 • Tunnistsenaariumi koostamine Leplanneriga
 • IKT-vahendite rakendamine (muna õpetas kana) :)
 • Thinglink keskkonna kasutamine
 • Blogimisega alustamine (loomine, kujundamine, kasutamine jne ...)
 • kodutööde vistutamine blogisse


18. mai 2015

Minu algus!

Creative Classroom kursuse (aprill 2015 - märts 2016)  kodutööde kajastamise blogi.

ALGUS on ikka VÄGA RASKE!

Aga püüan nuhvlitega sõbraks saada, olla loov ja anda endast parima!