Äpukese soov29. mai 2015

REFLEKSIOON ehk Ene õpilugu

Mis juhtus?
Pööratud klassi tunnistsenaariumi valmimise järel selgus, et teema ei mahu 45 minuti sisse. Seega planeerisime töö 3 x  45 minutisse. Õpilased said ülesanded ja planeerisid rühmades oma töö. Valisid teemad ja teostamiseks nutivahendid. Õpilastel tuli valida ka vastavad programmid. Nii õpilased kui õpetaja ja ka lapsevnemad (õed,vennad) õppisid töö käigus väga palju. Ma pole mitte kunagi varem loonud endale nii palju uusi kontosid!

Tunded
Stsenaariumi katsetamisel oli ka ebaõnnestumisi, näiteks tuul, päike, pimedus tausta rikkujana. Subtiitrite kirjutamisel ei jõutud õigekirja jälgida - vigu on palju. Siiski oli töö kõigi jaoks väga uus ja huvipakkuv, eriti minule, kes ma ei ole olnud sõber DigiMaailmaga.

Hinnang
"+"
  • omalooming
  • erinevad uued õpikeskkonnad ja lahendused
  • digivahendite kasutamine
  • klassist välja!
  • mitme osapoole kaasamine
  • töö planeerimine, teostamine, tagasiside ja anlüüs
  • ainetevaheline lõiming
"-"
  • ajanappus
  • kõigil õpilastel ei ole häid nutivahendeid
  • puuduvad eelnevad oskused ja kogemused
Analüüs
DigiDidaktika projekti Creative Classroom saadud teooria praktikasse rakendamine kulges sujuvalt ja mõõdukas tempos, siiski jäid veel mõned toimingud teostamata - jätkame kindlasti sügisel.

Kokkuvõte ja Plaan
Kooli haridustehnoloogi kaasamine töökava koostamisel ja tundide läbiviimisel.
Step-by-step ehk üks-samm-korraga.
Trialoogilise õppimise meetodi laiapõhjaline kasutamine õppetöös.

Koostöös erinevate aineõpetajatega on valminud õpilaskonkursil "Tuleviku Õpperuum 2050" (http://www.progetiiger.ee/) raames animatsioon "Päikesesüsteem". Animatsioon on õppevideo 4. klassi loodusõpetuse teema kohta. Valminud õppematerjal on täiendatud inglise keelsete subtiitritega, mida saab lõimida ka  II kooliastme inglise keele ja arvutiõpetuse tundidega. Antud töö on näidiseks järgnevatele õpilaste loovtöödele.Animatsiooni käekägust võimalik lähemalt uurida ajaveebist: http://paikesesysteem.blogspot.com/