Äpukese soov12. märts 2016

Õpistsenaariumid LePlanneris

Iseseisva tööna sai loodud stsenaariumi malli alusel neli erinevat õpistsenaariumi LePlanneris (http://beta.leplanner.net):

NB! Haljala Gümnaasium on liitunud Google Apps For Education´iga (https://www.google.com/edu/products/productivity-tools), tänu millele on igal kooliõpilasel kooli poolt loodud e-postkast. E-posti kasutavad erinevates veebikeskkondades kontode loomiseks ja ka Google veebivahendite kasutamiseks. Liitumine on toimunud aastal 2012.

11. märts 2016

Vanad traditsioonid kaasaegses maailmas

4. klassi õpilased said meeskonnatööna teemad nelja erineva rändrahva eluolu kirjeldamise kohta.

Teksti kirjutamine toimus inglise keele õpikust. Kirjutati GoogleDokumenti ja illustreeriti internetist leitud piltidega.

Tegevus õpetas neile meeskonna töö tegemist ja ühisdokumendi samaaegselt kasutamist.

Weavers of South America.
https://docs.google.com/document/d/1b86PnCMFTdIKx2BrEQ0DGg6fkl2Zj5V5sx2EA-7JRV8/edit?usp=sharing
ja 
https://docs.google.com/document/d/1KDhqoW8Y2Ne9Xow8Kf1Fm7mYi-nOa6DePbDnFSVmzZQ/edit?usp=sharing

Travellers in the desert
https://docs.google.com/document/d/1_J4sOJikROnOhzB68OKOX283dqWSmd7xjsedaEHVSbU/edit?usp=sharing
ja
https://docs.google.com/document/d/1oPGLukmFASow12qZweYlxRvpjmwthyca4l_eGgDHrRI/edit?usp=sharing

Herdsmen of northern Europe
https://docs.google.com/document/d/12Hou5RPQ02TSh0qDuIaODcoWXz3_3BJH_OQLX3ruR9c/edit?usp=sharing

Farmers of Tibet
https://docs.google.com/document/d/11QdC4C4_sxInwZE69nQx46fJnImwqZbQuxtOtTAN9Ms/edit?usp=sharing 
ja 
https://docs.google.com/document/d/16ZMzHcN6lbrGAmd5FDrhltQPs7FoDU6ZsKqw89nNQQ4/edit?usp=sharing

Õpilastega sai katsetatud Slack keskkonda, mis osutus kinniseks https://4aenglisholdcustoms.slack.com. Avalikustamise võimalust ei leia.
Õpilastel ei tekkinud raskusi Slack keskkonnas töö jagamisega õpetajale. Tuletas foorumilaadset keskkonda.

9. märts 2016

Õpilaste arutlus IKT-ga seotud probleemidest

7a klassi õpilased püüdsid leida lahendusi kahele probleemile:
1) Tehnoloogia mõjutab inimestevahelisi suhteid
2) Tehnoloogia mõjutab inimeste tervist

Ülesanne tuli lahendada kahes meeskonnas, tuginedes kuue mõttemütsi meetodile.
ja
 
Töö teostati veebikeskkonnas Conceptboard (https://conceptboard.com).
Selle keskkonna puuduseks on prooviversioon. Samas iga kirjutaja näeb automaatselt, kes mida on kirjutanud (märkme kirjutamine, kommenteerimine), värvi muutnud ja pildi lisanud.

Ülesande käigus selgusid tiimide arvamusliidrid, kelle juhtimisel meeskond tegelikult töötas. Õpetaja oli ainult vaatleja rollis. Töö oli põnev ja tore.
 
Töid saab keskkonnast eksportida pildi- ja PDF failina.
 


NB! Kindlasti otsime edaspidi erinevaid tasuta veebipõhise meeskonnatöö keskkondi.

Õpilased tööhoos:
4. märts 2016

Keskkonna probleemide kaardistamine ja nendele lahenduste otsimine

7. klassi õpilased said ülesandeks inglise keele õpiku põhjal teema valdkonniti kaardistada keskkonna probleemid ja leida lahendusi.

Tuli kasutada erinevaid veebipõhiseid keskkondi ja oma töö illustreerida.
Töö eesmärk oli kasutada ühistöövahendeid ja meeskonnatöö harjutamist.

7a klass tegi ajurünnakut meeskonnatööna MindMeister keskkonnas:
https://www.mindmeister.com/662721000
https://www.mindmeister.com/662726075
https://www.mindmeister.com/662720734
https://www.mindmeister.com/662721072
https://www.mindmeister.com/662720354

Õpilased tööhoos:

7b klassile sai loodud Pearltrees keskkonnas Team The Environment kaust, kuhu iga meeskond lõi oma teemakohase kausta ja kogus sinna infot keskkonna probleemide ja lahenduste kohta. Infot sai sisestatud nii tekstina kui ka piltidena.

Vaata lähemalt http://www.pearltrees.com/t/the-environment/id15578712

Õpilased tööhoos: