Äpukese soov26. apr 2016

Digididaktika teavitusüritus Haljala Gümnaasiumis

Projekti “Creative Classroom” eesmärgiks on aidata Eesti üldhariduskoole digipöördel ja selleks arendatakse õpetajate oskusi kasutada kaasaegseid õppemeetodeid. Projektis korraldatakse õpetajatele digididaktika koolituse raames neli töötuba ja iseseisvaid praktilisi töid, mille tulemused ning kogemused koondatakse, et jagada neid kõigile koolidele.

Koolitajatena olid projekti kaasatud hariduseksperdid Tallinna Ülikoolist, Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkoolist (Soome), Ljubljana Ülikoolist (Sloveenia), Rijeka Ülikoolist (Horvaatia) ja BCS Koolitusest.

Projekti jooksul töötatati välja kaasaegsetest aktiivõppe meetoditest lähtuvate õpisenaariumite kogumik, mis tehti kõigile huvilistele vabalt kättesaadavaks nii eesti- kui ingliskeelsena. Projekti käigus valmiv avaldati veebilehtedel Projekti materjalid ja Õpetajate ajaveebid.

Projekti digididaktika koolituse läbinud õpetajad jagasid selle kursuse jooksul omandatud digitoega aktiivõppe läbiviimise oskusi ja tutvustasid projekti jooksul valminud innovaatilisi õpistsenaariume teistele õpetajatele.


26. aprillil 2016.a. toimus Haljala Gümnaasiumis Cretive Classroom projekti Digididaktika teavitusüritus. Kohal olid Haljala Gümnaasiumi õpetajad ja koolijuht. Teavitusürituse viis läbi Ene Martma.

Ürituse päevakava:
1. CreativeClassroom koolitusest,
2. Trialoogiline õpe ja Pööratud klass,
3. Mängupõhine õpe,
4. Uurimuslik õpe,
5. Projektipõhine õpe,
6. Ülesandepõhine õpe,
7. Õpianalüütika ja hindamisviisid,
8. Kuus mõttemütsi,
9. Kasulikud lingid

Teavitusürituse estilused: Mõned klõpsud

Toimunud ürituse kirjeldus: sisu, kogemuse kirjeldus:
Toimunud üritusel tutvustasin digididaktika meetodeid CC kursuse materjalide põhjal. Esitlus võeti vastu soojalt ja kuulati huviga. Tõime palju näiteid Leplanneris loodud tunnistsenaariumite kohta, jagasime kasulikke linke ning mängisime Vulkaani seikluse mängu. Äratasime huvi ja tekitasime elevust, kuid adusime, et oleme paljude toredate asjadega juba tegelenud aga mälu värskendamine on alati hea.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar